ไทยขอทางการภรรยานมา อดทน เลิกใช้กำลัง ปลดปล่อยผู้ถูกคุมตัว


ไทยขอทางการภรรยานมา อดทน เลิกใช้กำลัง ปลดปล่อยผู้ถูกกักคุม
นายบุรี แสงสว่างรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็ผู้ประกาศกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบหลายปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภรรยานมาในตอนสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาว่า แน่ๆ พวกเราย่อมไม่ค่อยสบายใจเป็นอย่างมากต่อรายงานการตายและก็เจ็บที่เยอะขึ้นเรื่อยๆในหมู่ประชาชนภรรยานมา ก็เลยต้องการขอให้ทางการภรรยานมาใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากสำหรับการจัดการอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งการคลี่คลายเหตุการณ์ จบการใช้ความร้ายแรง และก็ปล่อยตัวปล่อยใจคนที่ถูกกักคุมมากขึ้น และก็ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวโยงมานะด้วยกันหาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อภรรยานมารวมทั้งราษฎรภรรยานมา ด้วยการคุยกันผ่านวิถีทางที่ประดิษฐ์อะไรก็ตามก็ได้ที่สบายอย่างเร็ว
ดังนี้ โฆษกฯ ยังได้กล่าวเหตุว่า เมืองไทยกำลังดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมทั้งภรรยานมาเพื่อได้มาซึ่งสันติที่ยืนยงสำหรับราษฎรภรรยานมารวมทั้งเพื่อภรรยานมากลับสู่สถานการณ์ธรรมดาโดยด่วนที่สุดที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ ภรรยานมาที่มีความสงบสุข เสถียรภาพ ความมั่นคงรุ่งเรืองและก็ความรุ่งเรืองจะมีประโยชน์ไม่ใช่แค่สำหรับภรรยานมาแม้กระนั้นสำหรับอาเซียน ภูมิภาค แล้วก็นอกภูมิภาคด้วย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *