โปรดเกล้าฯ แต่งเคลื่อนย้าย ขรก.กระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง ส่งผล 1 ตุลาคม65

โปรดเกล้าฯ ตั้งเคลื่อนย้าย ขรก.กระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง ส่งผล 1 ตุลาคม65
ตอนวันที่ 26 ก.ย. เว็บราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนร เรื่อง ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐสามัญ กล่าวว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เจ้าหน้าที่รัฐสามัญ ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย (มท.) พ้นจากตำแหน่ง แล้วก็ตั้งให้ครอบครองตำแหน่งจำพวกบริหารขั้นสูง ปริมาณ 37 ราย อาทิเช่น
1.นายพรคำกล่าว เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการแล้วก็แผนผังเมือง และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2.นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และก็ตั้งให้ครอบครองตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3.นายโชตินรินทร์ กำเนิดสม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวง และก็ตั้งให้ครองตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง แล้วก็ตั้งให้ครองตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง
5.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งตั้งให้ครองตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
6.นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง แล้วก็ตั้งให้ครองตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน
7.นายตระกูลรัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและก็แผนผังเมือง
8.นายแพร่ ศรีชวโนทัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง และก็ตั้งให้ครองตำแหน่ง อธิบดีกรมผลักดันการปกครองแคว้น
9.ร้อยโท ทศพล ไชยโกไม่นทร์ พ้นจากตำแหน่ง คนตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง แล้วก็ตั้งให้ครองตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
10.นายชาธิป รุจนกระทั่งเสรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งตั้งให้ครองตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวง
ประกาศในวันที่ 26 เดือนกันยายน 2565
ดังนี้ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
เช็กตำแหน่งอื่นๆคลิก

อ่านข่าวสารที่เกี่ยวโยง
ด่วน! คณะรัฐมนตรีตั้งเคลื่อนย้ายขรก.กระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง ‘แมนรัตน์’ผงาดกรมดูแล ‘ฟุ้งกระจาย’ คุมท้องถิ่น

Related Posts