เรื่องเศร้าในสมุทร แมนนาทีในฟลอริดา ตายไปแล้ว 300 ตัว เหตุจากสาหร่ายพิษกระจัดกระจาย


เรื่องเศร้าในสมุทร แมนนาทีในฟลอริดา ตายไปแล้ว 300 ตัว เหตุจากสาหร่ายพิษกระจัดกระจาย
Save the Manatee Club เปิดเผยสถานการณ์รีบด่วนเจอปีนี้แมนนาทีฟลอริดาตายมากยิ่งกว่า 300 ตัวแล้ว ในทะเลสาบ Indian River Lagoon
.
Indian River Lagoon ยอดเยี่ยมในแหล่งสำคัญของแมนนาทีฟลอริดา โดยผลพวงทางตรงของผู้คน ทำให้ทะเลสาบที่นี้มีสาหร่ายพิษสะพรั่ง และก็ทำให้ต้นหญ้าสมุทรหายไป รวมทั้งทำให้แมนนาทีตายมากขึ้นเรื่อยๆ
.
โดยตั้งแต่แมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม 2020 เป็นต้นมา แมนนาทีกว่า 300 ได้ตายรอบๆริมฝั่งฟลอริดา โดยการถึงแก่กรรมนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทาง U.S. Fish and Wildlife Service (FWS) เริ่มจะมีความพากเพียรลดสถานะการป้องกันแมนนาที และก็ความบากบั่นสำหรับการสงวนก็ต่ำลง
ทาง Save the Manatee Club เรียกร้องให้หน่วยงาน FWS รีบคุ้มครองปกป้อง และก็ดูแลแมนนาทีที่ป่วยไข้หรือเจ็บ แล้วก็คุ้มครองปกป้องไม่ให้สถานะการณ์เหลานี้เกิดขึ้นอีก รวมทั้งการดูแลแหล่งน้ำ แล้วก็ต้นหญ้าสมุทรซึ่งเป็นแหล่งของกินของนานาประการสายพันธุ์
แมนนาที (manatee) มีรูปร่างเหมือนพะยูนแม้กระนั้นมีหางกลม เป็นสัตว์กินนมที่อาศัยอยู่ในน้ำขนาดใหญ่ มีตัวสีเทา มันเป็นพี่น้องที่ใกล้ที่สุดของช้างรวมทั้งไฮแรกซ์ พวกมันเคลื่อนอย่างเฉื่อยชา ดำเนินชีวิตโดยมากอยู่กับการกิน แล้วก็พัก แมนนาทีเป็นสัตว์ที่รับประทานพืชเป็นของกินเสียโดยมาก แม้กระนั้นในบางครั้งก็รับประทานปลาเล็กๆรวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นของกิน
พลเมืองแมนนาทีฟลอริดาเคยลดเหลือน้อยเพียงแต่ราว 1,250 ตัวในปี 1991 รวมทั้งคาดว่ามีราว 7,500 ตัวในขณะนี้ แต่ละปีพวกปัญญายนับร้อยจากถูกเรือชน หรือโรคภัย การสูญเสียของกิน แหล่งอาศัย สาหร่ายพิษสะพรั่งก็เป็นภัยรุกรามต่อมันเหมือนกัน
 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *