อัพเดตความเห็นคณะรัฐมนตรี 6 ธ.ค. 2565 แต่ง-เคลื่อนย้าย ครบทุกตำแหน่ง

เช็กความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี 6 เดือนธันวาคม 2565 แต่ง 2 เอกอัครราชทูต ไฟเขียว ซี 10 นายทหารคนสนิท-พลังงาน รวม 13 เก้าอี้
ช่วงวันที่ 6 เดือนธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวทิพานัน ศรีชนะ รองพิธีกรประจำนร แถลงผลของการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ว่า ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ลงความเห็นแต่ง เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐหลายกระทรวง มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
กระทรวงการต่างประเทศ 
ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี อนุมัติจากที่ รัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศ เสนอแต่งเจ้าหน้าที่รัฐสามัญ ขึ้นอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศ ให้ครอบครองตำแหน่งจำพวกบริหารระดับค่อนข้างสูง ปริมาณ 2 ราย เพื่อชดเชยตำแหน่งช่องว่าง เป็น
1.นายโม้สิต วรทรัพย์สิน เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตในกรุงกาฐมาณฑุ สมาพันธ์สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเนปาล ให้ครองตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตในกรุงมาดริด แว่นแคว้นประเทศสเปน
2.นางสาวลดา ภู่สุวรรณ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ให้ครอบครองตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
ดังนี้ เมื่อวันที่ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าแต่งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งเจ้าหน้าที่รัฐให้ไปครอบครองตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างชาติอีกทั้ง 2 รายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากประเทศคนรับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม
คณะรัฐมนตรี ลงความเห็นอนุมัติจากที่ รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม เสนอตั้งข้าราชการสามัญ ขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรฯ ให้ครองตำแหน่งจำพวกบริหารระดับที่ถือว่าสูง ปริมาณ 8 ราย เพื่อตอบแทนตำแหน่งพื้นที่ว่าง ดังต่อไปนี้
1.นางชญาความสำราญ ซื่อสัตย์ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ครอบครองตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
2.นายปราบ โภคทรัพย์มากมาย ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
3.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ครอบครองตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
4.นางสาวปรีญาพร ทองเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ครอบครองตำแหน่ง คนตรวจราชการกระทรวง
5.นางภาวินีในสายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครอบครองตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
6.นายนิพนธ์ ประสงค์สิริอำนาจ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ครอบครองตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
7.นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ครอบครองตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
8.นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และก็พืชพันธุ์ ครอบครองตำแหน่ง คนตรวจราชการกระทรวง
ดังนี้ เมื่อวันที่ทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ แต่งเป็นต้นไป
กระทรวงพลังงาน
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งเจ้าหน้าที่รัฐจำพวกบริหารระดับค่อนข้างสูง เพื่อตอบแทนตำแหน่งพื้นที่ว่าง 5 ราย ดังต่อไปนี้
1.นายวีรพัฒน์ เกียรติยศเจริญก้าวหน้า รองผู้อำนวยการที่ทำการ ที่ทำการแผนการแล้วก็แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งให้ครอบครองตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
2.นายการบังเกิด พัฒนอริยางข้าล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ตั้งให้ครอบครองตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
3.นายเรืองเดชะ ปั่นด้วง รองอธิบดีกรมปรับปรุงพลังงานชดเชยและก็รักษาพลังงาน แต่งให้ครองตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
4.นายวรากร พรหโมบล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตั้งให้ครองตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
5.นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี รองอธิบดีกรมปรับปรุงพลังงานชดเชยแล้วก็สงวนพลังงาน แต่งให้ครองตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
ดังนี้ เมื่อวันที่ทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ ตั้ง
สลน (สลน.)
ลงความเห็นเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นงามแต่ง นายงาม ก้อนเมฆธน เป็นผู้ตัดสินผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ
โดยให้ส่งผลเมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่
คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยตั้งนักการเมืองหมายถึงนายชมรม เย็นสบาย ครองตำแหน่งที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาฯ
ดังนี้ เมื่อวันที่ 6 เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ย้อนอ่านข่าวสารที่เกี่ยวเนื่อง 
คณะรัฐมนตรีตั้งซี 10 นายทหารคนสนิท 8 ราย ดันมือปราบรื้อถอนรีสอร์ตนักลงทุนละเมิดป่า ผงาด
คณะรัฐมนตรีเคาะกองทัพซี 10 กระทรวงพลังงานรวด 5 ตำแหน่ง

Related Posts