ภาพถูกใจ กรมพระยาพระเทวดาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปลูกต้นไม้ในมัธยมเกษตร

ภาพติดใจ กรมพระยาพระเทวดาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปลูกต้นไม้ในมัธยมเกษตร
ตอนวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชลูกผู้หญิงฯ ประเทศไทยบรมราชเด็กหญิง เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และก็นิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางคุณ เจ้าฟ้าจุฬาภรที่วงกลมลักษณ์ อัครราชบุตรี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชผู้หญิง เฝ้ารับเสด็จ

 

Related Posts