ด่วน! ‘บิ๊กตู่’ รอดบ่วงซักฟอก ความเห็นที่ประชุม 256 : 206 เชื่อใจให้เป็น ‘นายกรัฐมนตรี’ ถัดไป…

ด่วน! ‘บิ๊กตู่’ รอดบ่วงซักฟอก ความเห็นชอบที่ประชุม 256 : 206 วางใจให้เป็น ‘นายกรัฐมนตรี’ ถัดไป   
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 ก.ค. ที่สภานิติบัญญัติ สำหรับการสัมมนาสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชักชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ประธานการสัมมนา เพื่อพิเคราะห์โหวตในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วๆไปเพื่อโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายตัว ปริมาณ 11 คน ข้างหลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายตัวมาแล้ว 4 วัน โดยผลที่ตามมา พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้คะแนนไว้เนื้อเชื่อใจ 256 ต่อ 206 งดเว้นออกเสียง 9 เสียง
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีคะแนนเชื่อใจ 241 ต่อ 207 งดเว้นออกเสียง 23
นายสมุดบันทึก ชาญวีรกูล รองนายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนไว้เนื้อเชื่อใจ 264 ต่อ 205 งดเว้นออกเสียง 3
พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ มีคะแนนวางใจ 268 ต่อ 193 งดเว้นออกเสียง 11
พล.อำเภออนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคะแนนเชื่อใจ 245 ต่อ 212 งดเว้นออกเสียง 13
นายอำนาจไทย ใกล้ถูกใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีคะแนนเชื่อใจ 262 ต่อ 205 งดเว้นออกเสียง 5
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคม มีคะแนนไว้เนื้อเชื่อใจ 249 ต่อ 205 งดเว้นออกเสียง 18
นายตาย ไกรกาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมรวมทั้งความมั่นคงยั่งยืนของผู้คน มีคะแนนไว้เนื้อเชื่อใจ 244 ต่อ 209 งดเว้นออกเสียง 17
นายสันติภาพ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีคะแนนไว้ใจ 249 ต่อ 204 งดเว้นออกเสียง 18
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคะแนนไว้เนื้อเชื่อใจ 246 ต่อ 206 งดเว้นออกเสียง 20
นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีคะแนนวางใจ 243 ต่อ 208 งดเว้นออกเสียง 20
Related Posts