ด่วน! ‘ชัชชาติ’ ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ปลดล็อก มาตรการเฝ้าระวัง-ควบคุมวัววิด

ด่วน! ‘ชัชชาติ’ ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ปลดล็อก มาตรการเฝ้าระวัง-ควบคุมวัววิด
เมื่อเวลา 22.16 น. วันที่ 24 เดือนมิถุนายน นายชัชชาติ สิทธิประเภท ผู้ว่าจ.กรุงเทพฯ เซ็นชื่อในประกาศจังหวัดกรุงเทพ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองปกป้อง แล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด-19) โดยกำหนดสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า เนื่องแต่เหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 เดี๋ยวนี้ได้คลี่คลายแล้วก็มีทิศทางในทางที่ดียิ่งขึ้น ปริมาณคนไข้และก็คนเสียชีวิตจากโรคดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นน้อยลงเป็นลำดับ กระทั่งสามารถผ่อนผันบรรดามาตรการและก็ข้อกำหนดต่างๆให้สามัญชนสามารถดำรงชีพและก็จัดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมได้ใกล้เคียงกับธรรมดา รวมปถึงการคลายเครียดความจำกัด หัวข้อการเดินทางเพื่อสอดคล้องกับแนวนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
ด้วยได้มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการ
ในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 46) ระบุวันที่ 23 เดือนมิถุนายน 2565 โดยที่เหตุการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด – 19) ตอนนี้ได้คลี่คลาย และก็มีลักษณะท่าทางในทางที่ดียิ่งขึ้น จากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และก็สม่ำเสมอทำให้ปริมาณคนเจ็บแล้วก็ผู้ตายจากโรคดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่ำลงเป็นลำดับ กระทั่งสามารถลดหย่อนบรรดามาตรการรวมทั้งความจำกัดต่างๆให้พลเมืองรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินชีวิต แล้วก็จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมได้ใกล้เคียงกับธรรมดา
รวมถึงการคลายอารมณ์ข้อกำหนดประเด็นการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางระหว่างชาติ จากเดิมที่เคยระบุเป็นมาตรการสกัดกันเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน โดยปรับให้สอดคล้องกับแนวทางเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อรับผู้เดินทางจากทั่วทั้งโลก การทำงานตามแผนแล้วก็มาตรการจัดแจงด้นสาธารณสุขทั้งหลายแหล่นี้เพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-Pandemic ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วๆไป
ในการนี้ รัฐบาลโดยคำแนะนำของข้างสาธารณสุข ก็เลยเห็นควรพิเคราะห์ปรับลดระดับพื้นที่เหตุการณ์ทั่วราชอาณาจักร บรรเทามาตรการควบคุมและก็คุ้มครองป้องกันโรคให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้และก็การขับเขยื้อนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพร้อมกันกับการคงจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นต้องสำหรับคุ้มครองรวมทั้งควบคุมโรค รวมถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคถัดไปอีกตอนช่วงเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพสูงสุด
ด้วยเหตุนั้น เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 34 (6)
รวมทั้งมาตรา 35 (1) ที่พ.ร.บ.โรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 ประกอบกับหลักเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 46) ระบุวันที่ 23 เดือนมิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามความเห็นชอบห้องประชุมครั้งที่ 8/2565 ตอนวันที่ 24 เดือนมิถุนายน 2565 ก็เลยมีคำบัญชาดังนี้
1. ให้ยกเลิก
1.1 ประกาศจ.กรุงเทพฯ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 49) ระบุวันที่
8 เดือนมกราคม 2565 (ฉบับที่ 50) ระบุวันที่ 22 ม.ค. 2565 (ฉบับที่ 51) ระบุวันที่ 14 เดือนมีนาคม 2565 (ฉบับที่ 52) ระบุวันที่ 30 เดือนเมษายน 2565 แล้วก็ (ฉบับที่ 53) ระบุวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2565
1.2 ประกาศจ.กรุงเทพฯ เรื่อง ให้สามัญชนในพื้นที่กรุงเทพฯใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกหนตลอดระยะเวลาที่ออกนอกบ้าน หรือสถานที่พัก ระบุวันที่ 25 ม.ย. 2564
1.3 ประกาศจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองรวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (COVID – 19) ระบุวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2564
2. การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ โดยขอให้ราษฎรใคร่ครวญผลดี สำหรับในการใส่หน้ากากอย่างถูกทาง ซึ่งมีประโยชน์ด้านสุขลักษณะสำหรับเพื่อการคุ้มครองการกระจายเชื้อแล้วก็การได้รับเชื้อทั้งยังเชื้อโรควัววิดรวมทั้งโรคติดเชื้อทางระบบฟุตบาทหายใจอื่นๆแล้วก็ยังสามารถลดการเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลพวงต่อร่างกาย
กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) ก็เลยมีคำแนะนำให้ราษฎรทั่วๆไปใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่คับแคบ มีการจับกลุ่มคนโดยส่วนใหญ่ ไม่อาจจะเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายระบายไม่ดี เพื่อลดการเสี่ยงสำหรับการกระจายเชื้อหรือรับเชื้อ
กรณีเป็นผู้เข้าเกณฑ์เสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโรควัววิด – 19 จะมีลักษณะร้ายแรงหรือการเสี่ยงสูงต่อการตาย (กรุ๊ป 608) หรือคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเท้าหายใจ ควรจะใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกแนวทางตลอดระยะเวลา
เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดการเสี่ยงสำหรับเพื่อการรับเชื้อ
กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโรควัววิด – 19 หรือผู้สัมผัสสี่ยงสูงจากเชื้อวัววิด – 19 ควรต้องใส่หน้ากากอนามัย
อย่างถูกทางตลอดระยะเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดการเสี่ยงและก็คุ้มครองการแพร่โรค
3. การเดินทางและก็เปลี่ยนที่แรงงานต่างประเทศ เพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพฯ และก็การเดินทางรวมทั้งเปลี่ยนที่แรงงานต่างชาติ เพื่อการทำงานข้างในเขตจังหวัดกรุงเทพ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับ กฎ หรือกฎระเบียบที่ระบุหลักเกณฑ์และก็ข้อจำกัดการทำงานได้ตามเดิม
4.ร้านค้าจัดจำหน่ายของกินหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการขายแล้วก็การบริโภคเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในร้านค้าได้ โดยจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบปฏิบัติที่ระบุหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อตกลงการปฏิบัติการไว้ แล้วก็จำต้องทำตามวิธีการป้องกันโรค ข้อจำกัดการจัดกฎระเบียบและก็ระบบต่างๆ
และก็ข้อแนะนำของทางด้านราชการ
5. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะเหมือนสถานบริการ สถานเริงรมย์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยจะต้องปฏิบัติการภายใต้ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบปฏิบัติที่ระบุหลักเกณฑ์และก็ข้อแม้การจัดการไว้ แล้วก็จะต้องกระทำตามวิธีการป้องกันโรค ข้อตกลงการจัดระเบียบปฏิบัติรวมทั้งระบบต่างๆและก็ข้อแนะนำของทางด้านราชการ
6. สถานที่เสริมความสวย ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านค้าทำเล็บ แล้วก็ร้านค้าสัก สามารถเปิดปฏิบัติการรวมทั้งให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมเพรียง โดยจำเป็นต้องกระทำตามวิธีการป้องกันโรค ข้อจำกัดการจัดระเบียบปฏิบัติรวมทั้งระบบต่างๆคำเสนอแนะของทางการ รวมถึงข้อบังคับ กฎหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวโยง
7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถเปิดปฏิบัติงานแล้วก็ให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมเพรียง โดยจำต้องกระทำตามวิธีการป้องกันโรค ข้อตกลงการจัดกฎระเบียบแล้วก็ระบบต่างๆคำเสนอแนะของทางการ แล้วก็ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่อง
8. สถานที่บริหารร่างกาย ยิมหรือฟิตเนส สามารถเปิดจัดการและก็ให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมเพรียง โดยจำต้องประพฤติตามวิธีการป้องกันโรค ข้อจำกัดการจัดระเบียบปฏิบัติและก็ระบบต่างๆข้อแนะนำของทางด้านราชการ แล้วก็ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวโยง
9. โรงมหรสพ โรงแสดงละคร การแสดงประจำถิ่น หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดดำเนินงานแล้วก็ให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมเพรียง โดยจำต้องกระทำตามวิธีการป้องกันโรค ข้อตกลงการจัดกฎระเบียบแล้วก็ระบบต่างๆข้อเสนอของทางการ และก็ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยว
10. สถานที่ประกอบกิจการอาบน้ำ สถานที่ประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร สามารถเปิดปฏิบัติงานรวมทั้งให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมเพรียง โดยจำเป็นต้องประพฤติตามวิธีการป้องกันโรค ข้อแม้การจัดระเบียบปฏิบัติแล้วก็ระบบต่างๆข้อแนะนำของทางการ รวมถึงข้อบังคับ กฎหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวโยง
11. การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งกีฬา ให้ดำเนินงานได้เมื่อมีความพร้อมเพรียง โดยจำต้องกระทำตามวิธีการป้องกันโรค ข้อจำกัดการจัดกฎระเบียบรวมทั้งระบบต่างๆข้อเสนอแนะของทางด้านราชการ รวมถึงข้อบังคับ กฎหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวโยง
12. การจัดกิจกรรมจับกลุ่มของบุคคลจำนวนไม่น้อยให้สามารถทำเป็นตามสมควร โดยให้ทำตามมาตรการด้านสาธารณสุขพื้นที่ราชการระบุอย่างเคร่งครัด ดังนี้ กรณีการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการจับกลุ่มของบุคคลปริมาณรวมกันมากยิ่งกว่าสองพันคน ให้ผู้จะรับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมติดตามไม่ให้กำเนิดการเสี่ยงต่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อน(Cluster)
13. สถานที่ ธุรกิจการค้า หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินงานและก็ให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมเพรียง โดยจะต้องประพฤติตามวิธีการป้องกันโรค ข้อแม้การจัดกฎระเบียบแล้วก็ระบบต่างๆข้อเสนอของทางด้านราชการ รวมถึงข้อบังคับ กฎหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวโยง
ผู้ละเมิดไม่ประพฤติตามอาจมีข้อผิดพลาดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 มาตรา 51 จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท แล้วก็อาจมีความผิดพลาดตามมายี่ห้อ 18 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548 จำต้องระวางโทษติดคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งยังจำทั้งยังปรับ
อนึ่ง ด้วยเหตุว่าเป็นคราวจำเป็นรีบด่วน ถ้าเกิดปลดปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะมีผลให้เป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่หมู่ชนหรือกระทบต่อคุณประโยชน์สาธารณะ ก็เลยไม่บางทีอาจให้คู่พิพาทใช้สิทธิถกเถียง ตามมายี่ห้อ 30
วรรคสอง (1) ที่พ.ร.บ.แนวทางปฏิบัติราชการทางดูแล พุทธศักราช 2539
ดังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2565
นายชัชชาติ สิทธิจำพวก
ผู้ว่าจ.กรุงเทพฯ

Related Posts